Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Posláním celoživotního vzdělávání je předávání poznatků, vědomostí a dovedností z oblasti historie, ekonomiky, politiky, kultury apod.

Celoživotní vzdělávání je určeno:

  • osobám v postproduktivním věku, tj. kteří dosáhli důchodového věku (tzv. ZNOJEMSKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU)
  • ostatním zájemcům, a to bez ohledu na věk

Přednášky v rámci celoživotního vzdělávání

Jedná se celkem o 16 přednášek, které budou tematicky rozděleny do čtyř bloků:

  • Cestování
  • Zdraví
  • Ekonomika a politika
  • Zahradnictví

Přednášky se uskuteční v období od poloviny října 2022 do konce dubna 2023 (v průměru jedna přednáška za 10 – 14 dní). Přesné termíny a obsah přednášek budou zveřejněny v průběhu měsíce října 2022.

Slavnostní zahájení Znojemské univerzity třetího věku

Slavnostní zahájení nového školního roku Znojemské U3V se uskuteční 6. 10. 2022 od 17 hodin, kdy účastníci budou seznámeni s organizací U3V a obdrží také indexy, do kterých se jim bude potvrzovat účast na jednotlivých přednáškách.

Účastníci U3V, kteří budou mít do 5. 10. 2022 uhrazeno kurzovné (viz odstavec níže), mají možnost zdarma se zúčastnit koncertu písničkáře Ivo Jahelky, který se uskuteční v klubu Harvart (6. 10. 2022 od 19:30 hodin)

Kurzovné

Cena za celý školní rok (16 přednášek) je pro U3V zvýhodněná, tj. cena 800 Kč, pro ostatní zájemce je 1 200 Kč.

V případě, že některý ze zájemců by se chtěl zúčastnit jenom některé přednášky, potom jednotná cena za jednu přednášku pro U3V činí 100 Kč, pro ostatní 150 Kč. Informace o platbě kurzovného obdržíte po zaslání přihlášky.

Kdy a jak podat přihlášku

Přihlášky na celoživotní vzdělávání (tj. Znojemskou univerzitu třetího věku i ostatním zájemcům) na školní rok 2022/ 2023 přijímáme v období od 15. září 2022 (v případě zájmu převyšujícího kapacitu, rozhodne o zařazení termín podání přihlášky).

Na kurzy CŽV se můžete přihlásit on-line z tohoto webu, nebo mailem (info@stohl-znojmo.cz), příp. můžete přihlášku poslat poštou na adresu Vzdělávací a kulturní středisko Štohl, s.r.o., Tyršova ul. 3, Znojmo 669 02.

Registrace na kurzy CŽV


Uskutečnilo se