Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Posláním celoživotního vzdělávání je předávání poznatků, vědomostí a dovedností z oblasti historie, ekonomiky, politiky, kultury apod.

Celoživotní vzdělávání je určeno:

  • osobám v postproduktivním věku, tj. kteří dosáhli důchodového věku (tzv. ZNOJEMSKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU)
  • ostatním zájemcům, a to bez ohledu na věk

Přednášky v rámci celoživotního vzdělávání

Jedná se celkem o 24 přednášek, které budou tematicky rozděleny do 4 bloků:

  • 800 let znojemské historie
  • Svět na dlani
  • Krásy Znojma a okolí
  • Média a sociální sítě

Přednášky se uskuteční v období od poloviny října 2022 do konce března 2023 (v průměru jedna přednáška za týden). 

Slavnostní zahájení Znojemské univerzity třetího věku

Slavnostní zahájení nového školního roku Znojemské U3V se uskuteční 16. 10. 2023 od 17 hodin, kdy účastníci budou seznámeni s organizací U3V a obdrží také indexy, do kterých se jim bude potvrzovat účast na jednotlivých přednáškách.

Kurzovné

Cena za všech 24 přednášek je 1 500 Kč, za jednotlivé bloky (vždy po 6 přednáškách) je 450 Kč.

V případě, že některý ze zájemců by se chtěl zúčastnit jenom vybrané přednášky, potom jednotná cena za jednu přednášku činí 120 Kč.


Kdy a jak podat přihlášku na Znojemskou U3V

Přihlášky na Znojemskou univerzitu třetího věku na školní rok 2023 / 2024 přijímáme do 12. října 2023 (v případě zájmu převyšujícího kapacitu, rozhodne o zařazení termín podání přihlášky).

Na Znojemskou U3V se můžete přihlásit on-line z tohoto webu, nebo mailem (info@stohl-znojmo.cz), příp. můžete přihlášku poslat poštou na adresu Vzdělávací a kulturní středisko Štohl, s.r.o., Tyršova ul. 3, Znojmo 669 02.


Kdy a jak podat přihlášku na vybrané jednotlivé přednášky

Přihlášky na vybrané přednášky na následující měsíc bude možné provést vždy od 20. dne v měsíci, a to on-line způsobem na webu tyrsovka.stohl-znojmo.cz.

Do prodeje bude zařazeny pouze ty vstupenky, které nebyly prodány v rámci Znojemské U3V.