Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání


Přihlašování do kurzů Celoživotního vzdělání

Přihlášky do celoživotního vzdělávání na první pololetí školního roku 2021/ 2022 přijímáme v období od 8. září do 30. září 2021 (v případě zájmu převyšujícího kapacitu CŽV, rozhodne o zařazení termín podání přihlášky).

Na kurzy CŽV se můžete přihlásit on-line z tohoto webu, nebo můžete přihlášku poslat poštou na adresu Vzdělávací a kulturní středisko Štohl, s.r.o., Tyršova ul. 3, Znojmo 669 02.

Kontaktní osoba: PhDr. Markéta Sanalla
E-mail: sanalla@stohl-znojmo.cz

Kurzovné

Cena za jeden program je pro U3V zvýhodněná, tj. cena 600 Kč, pro ostatní zájemce je 900 Kč.

V případě, že některý ze zájemců by se chtěl zúčastnit jednom některé přednášky, potom jednotná cena za jednu přednášku pro U3V činí 200 Kč, pro ostatní 250 Kč. Informace o platbě kurzovného obdržíte po zaslání přihlášky.

Poznámka: Kurz bude otevřen, pokud se do něj přihlásí alespoň 10 zájemců. Jestliže se do kurzu nepřihlásí minimální počet zájemců, budeme Vás informovat neprodleně po skončení přijímání přihlášek.


Uskutečnilo se