Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (ve zkratce U3V) – jsou kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, které jsou určeny osobám v poproduktivním věku, tj. kteří dosáhli důchodového věku.

Podrobné informace najdete v sekci Celoživotní vzdělávání.