Odborné semináře


Přihlášky

  • Termín přihlášky a úhrady: přihlášky lze zasílat průběžně od zveřejnění nabídky, úhrady je třeba provést nejméně 5 dní před konáním akce.

  • Studijní materiály určené přihlášeným účastníkům kurzu jsou již zahrnuty v ceně. Většina materiálů je zasílána elektronicky předem, je třeba, aby si je účastníci vytiskli a na semináře vzali s sebou.

  • Přijetí přihlášky Vám potvrdíme. V případě naplnění kapacity je uhrazená cena vrácena nebo po dohodě převedena na další akci.

  • Storno přihlášky na seminář: bezplatné storno 2 pracovní dny před konáním. Při stornu přihlášky v době kratší jak 2 pracovní dny před konáním vzdělávací akce se uhrazené vložné nevrací, lze jej převést na jinou vzdělávací akci nebo uhrazenou cenu může využít náhradník.