Odborné semináře

Mzdy v roce 2022

  • Přednášející: Ing. Marie Hajšmanová, znalkyně v oboru mezd a účetnictví
  • Termín a místo konání: 11. ledna 2022 ( 9:00 – 14:00 ), Tyršova 3, Znojmo

Daňové a účetní novinky 2021 a 2022

  • Přednášející: Ing. Ivana Pilařová, auditorka, daňová poradkyně
  • Termín a místo konání: 21. ledna 2022 ( 9:00 – 14:00 ), Tyršova 3, Znojmo

Seminář Daň z přidané hodnoty - praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2022

  • Přednášející: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
  • Termín a místo konání: 3. února 2022 ( 9:00 – 14:00 ), Tyršova 3, Znojmo
Letáček - Daňové a účetní novinky
Letáček - Daňové webináře

Přihlášky

  • Termín přihlášky a úhrady: přihlášky lze zasílat průběžně od zveřejnění nabídky, úhrady je třeba provést nejméně 5 dní před konáním akce.

  • Studijní materiály určené přihlášeným účastníkům kurzu jsou již zahrnuty v ceně. Většina materiálů je zasílána elektronicky předem, je třeba, aby si je účastníci vytiskli a na semináře vzali s sebou.

  • Přijetí přihlášky Vám potvrdíme. V případě naplnění kapacity je uhrazená cena vrácena nebo po dohodě převedena na další akci.

  • Storno přihlášky na seminář: bezplatné storno 2 pracovní dny před konáním. Při stornu přihlášky v době kratší jak 2 pracovní dny před konáním vzdělávací akce se uhrazené vložné nevrací, lze jej převést na jinou vzdělávací akci nebo uhrazenou cenu může využít náhradník.